heim

utstillinger

installasjoner

cv

 

 

 

FOKUS FARGE, ENKEL FORM

SIMPLICITY denne arbeidssyklusen sin tittel er henta frå sømmønstre vi brukte for å sy oss klær i ungdommen. Det skulle være så enkelt at alle kunne. Ulike format blir delt inn i striper, smale og breie, vertikale og horisontale, mørke og lyse, mm. Det opner seg nye optiske og uttrykksmessige muligheter i prosessen. Opphald i ulike landskap vil truleg inspirere til overraskande løysinger...